Witam na stronie
Kancelarii Adwokackiej

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego. Ze spraw administracyjnych zajmuję się sprawami dotyczących prawa budowlanego oraz związanych z poświadczeniem obywatelstwa polskiego.

W sprawach o charakterze cywilnym - doradzam klientom w sprawach majątkowych, dotyczących nieruchomości, spadków oraz roszczeń o zachowki.

Występuję również jako obrońca bądź pełnomocnik przed sądami w procesach karnych oraz podczas przesłuchań na Policji, Prokuraturze i Straży Granicznej.

Mirosław Dęmski

Adwokat

DOKUMENTY DO POBRANIA

Odwiedzającym witrynę umożliwiam pobranie wzorów pism procesowych wraz z opisem i instrukcją sporządzenia dotyczących ważnych instytucji z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Udostępniane przeze mnie pisma procesowe są zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, zostały zredagowane według mojej najlepszej wiedzy, opracowane zostały na najwyższym merytorycznym poziomie.

WNIOSEK O UZNANIE DOŻYWOTNIEGO ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ZA WYKONANY

Wniosek o uznanie środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów za wykonany dedykowany jest dla tych osób, które sąd skazał za przestępstwo popełnione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i jednocześnie orzekł dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Warunkowe umorzenie postępowania karnego stwarza możliwość sprawcy przestępstwa uniknięcia konsekwencji wynikających ze skazaniem. Przesłanki zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego można podzielić na: - związane z przestępstwem: czyli wina sprawcy nie może być znaczna, społeczna szkodliwość nie może być znaczna, zaś zagrożenie przestępstwem do lat 5; - związane z osobą sprawcy: sprawca czynu dotąd nie był karany za przestępstwo umyślne i zachodzi wobec niego pozytywna prognoza kryminalistyczna - procesowe: okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości co do popełnienia czynu, co nie oznacza jednak konieczności przyznania się do jego popełnienia.

Wniosek o blokadę akoholową

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową może zostać złożony po upływie połowy okresu zakazu lub po dziesięciu latach w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Podstawą tj. przesłanką merytoryczną wniosku jest wystąpienie pozytywnej prognozy kryminologicznej. Uprawnionymi do ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową są te osoby, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo popełnione w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, czyli skazani za przestępstwo oraz ukarani za wykroczenie. Sprawcy przestępstw, których dopuścili się będąc pod wpływem środka odurzającego lub będąc trzeźwi uciekli z miejsca zdarzenia/wypadku nie mogą ubiegać się o wydanie przez sąd pozwolenia na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową