Strona startowa

Kancelaria Adwokacka
tel. kom. 697 630 009
tel. 87 644 53 03

Pomoc prawna w Augustowie

Adwokat Mirosław Dęmski

Pomoc prawna, którą świadczę w ramach Kancelarii polega na reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz przed organami administracji publicznej, w tym urzędami celnymi oraz skarbowymi, a także na reprezentowaniu Klientów w postępowaniu egzekucyjnym przed organami egzekucyjnymi.
więcej >

Pomagam moim Klientom w sprawach cywilnych (np. o odszkodowanie czy zadośćuczynienie) oraz sprawach karnych. Przygotowuję pozwy cywilne i udzielam moim Klientom odpowiedniego wsparcia na każdym etapie prowadzonej sprawy. Zajmuję się również prawem rodzinnym, w tym sprawami o rozwód, alimenty czy podział majątku. W trudnych sytuacjach związanych z trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego, podziałem wspólnego majątku lub przyznaniem prawa do opieki na dzieckiem po rozwodzie – pomoc prawnika okazuje się często nieodzowna. Przy czym ważne jest, żeby w tego rodzaju sprawach adwokat z jednej strony miał na uwadze dobro i interes Klienta, ale z drugiej – postępował taktownie i wyczuciem delikatnej natury takich postępowań. Specyficznym rodzajem spraw są również sprawy o spadek i zachowek. W przypadku postępowań spadkowych najczęściej dochodzi do działu spadku tzn. spadkobiercy dzielą się spadkiem między sobą. Dział spadku może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przed sąd jego nabycia – no chyba że spadkobierca jest jeden i nie musi się z nikim dzielić spadkiem.

Witam na stronie kancelarii adwokackiej

Mirosław Dęmski - Adwokat

Pomoc prawną, którą świadczę w ramach Kancelarii zawsze odpowiada najwyższym wymogom zasad etyki i godności zawodu adwokata.

Interesów Klientów bronię w sposób odważny i honorowy.

W relacjach z Klientami bezwzględnie przestrzegam zasad uczciwości i tajemnicy adwokackiej. Powierzone mi sprawy prowadzę z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

Zawsze dążę do takich rozstrzygnięć, które są w interesie Klienta. Przed przyjęciem sprawy informują Klienta o wysokości honorarium. Na życzenie Klienta wskazuję również sposób wyliczenia honorarium.

Oferta mojej kancelarii prawnej skierowana jest zwłaszcza do mieszkańców Augustowa, Olecka, Ełku, Grajewa i Suwałk potrzebujących pomocy prawnej.

Zobacz informacje dotyczące takich zagadnień jak:

Powrót do góry