Strona startowa

Kancelaria Adwokacka
tel. kom. 697 630 009
tel. 87 644 53 03

Pomoc prawna

Pomoc prawna, którą świadczę w ramach Kancelarii polega na reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz przed organami administracji publicznej, w tym urzędami celnymi oraz skarbowymi, a także na reprezentowaniu Klientów w postępowaniu egzekucyjnym przed organami egzekucyjnymi.
więcej >

Witam na stronie kancelarii adwokackiej

Mirosław Dęmski - Adwokat

Pomoc prawną, którą świadczę w ramach Kancelarii zawsze odpowiada najwyższym wymogom zasad etyki i godności zawodu adwokata.

Interesów Klientów bronię w sposób odważny i honorowy.

W relacjach z Klientami bezwzględnie przestrzegam zasad uczciwości i tajemnicy adwokackiej. Powierzone mi sprawy prowadzę z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

Zawsze dążę do takich rozstrzygnięć, które są w interesie Klienta. Przed przyjęciem sprawy informują Klienta o wysokości honorarium. Na życzenie Klienta wskazuję również sposób wyliczenia honorarium.

Powrót do góry