Pomoc prawna

Pomoc prawna, którą świadczę w ramach Kancelarii polega
na reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz przed organami administracji publicznej, w tym urzędami celnymi oraz
skarbowymi, a także na reprezentowaniu Klientów
w postępowaniu egzekucyjnym przed organami egzekucyjnymi.
więcej >

Witam na stronie
kancelarii adwokackiej

Pomoc prawną, którą świadczę w ramach Kancelarii zawsze odpowiada najwyższym wymogom zasad etyki
i godności zawodu adwokata.

Interesów Klientów bronię w sposób odważny i honorowy.

W relacjach z Klientami bezwzględnie przestrzegam zasad uczciwości
i tajemnicy adwokackiej. Powierzone mi sprawy prowadzę z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

Zawsze dążę do takich rozstrzygnięć, które są w interesie Klienta. Przed przyjęciem sprawy informują Klienta
o wysokości honorarium. Na życzenie Klienta wskazuję również sposób wyliczenia honorarium.

Mirosław Dęmski - Adwokat