Kancelaria prawna w Augustowie

Jestem adwokatem prowadzącym samodzielnie kancelarię prawną w Augustowie. Osobiście zajmuję sie każdą sprawą – od jej przyjęcia aż po jej zakończenie – łącznie z wszelkimi trudnościami, które mogą pojawi sie w trakcie jej prowadzenia.

Ponoszę pełną odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie każdej sprawy. Na każdym etapie jej prowadzenia informuję Klientów o poczynionych postępach. Nie biorę odpowiedzialności za wynik sprawy.

Klient w każdej chwili może zrezygnować z moich usług. W razie rezygnacji rozliczam się z Klientem za dotychczasowe prowadzenie sprawy.

Sprawy cywilne i zadośćuczynienie

W sprawach cywilnych, zwłaszcza o zadośćuczynienie zawsze doradzam Klientom zachowanie umiaru i rozsądku w określaniu wysokości swoich żądań. Żądając zasądzenia określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia należy, tak jak w innych sprawach wykazać wysokość szkody na osobie, jaką poniósł powód. W takiej sytuacji należy liczyć się z tym, że nawet gdy zostanie wykazana szkoda-krzywda na osobie, a nie zostanie wykazana jej wysokość, wówczas sąd takie powództwo oddali, pomimo iż żądanie zadośćuczynienia będzie usprawiedliwione.

W ramach prowadzonej praktyki zawsze staram się rzeczowo ocenić sprawę oraz szanse na jej wygranie, o czym rzetelnie informuję Klienta.

Kancelaria prawna w Augustowie

Powrót do góry